Advance Nitrox PN2

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat
  • stopień płetwonurka P2 CMAS lub równoważny innej organizacji
  • stopień płetwonurka nitroksowego PN1 lub równoważny innej organizacji
  • posiadanie stopnia płetwonurka zestawu butlowego PZB lub równoważny innej organizacji
  • 20 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2, w tym 5 nurkowań nitroksowych
  • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

Przebieg szkolenia:

Wykłady (11 godzin) oraz zajęcia praktyczne (9 godziny) w ciągu 3-ch dni szkoleniowych, w tym 4 nurkowania nitroksowe w zestawach 2-butlowych i jedną butlą boczną w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania 30 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.

Uprawnienia:

  • stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem albo mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.
  • nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia CMAS

 Szkolenie to zaliczane jest do nurkowań, tzw. technicznych, czyli takich, podczas których nurek zmienia pod wodą mieszaniny gazowe, którymi oddycha.

CENA kursu 1550 zł

cena kursu zawiera - materiały szkoleniowe, ładowanie gazów, wypożyczenie balastu, nurkowania z łodzi

cena kursu nie zawiera - certyfikatu

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Advance Nitrox PN2"

zaproponuj datę szkolenia