Kurs - płetwonurek P1 - 20m

Warunki uczestnictwa w kursie :

  • ukończone 14 lat,
  • podstawowa umiejętność pływania
  • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "formularzu medycznym"
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku
  • osób niepełnoletnich

Kurs trwa  5  dni
Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego oraz umiejętności bezpiecznego nurkowania w zakresie głębokości do 20 metrów w parze z nurkiem posiadającym podobne, lub wyższe kwalifikacje.

W trakcie trwania kursu przewidziane jest 
13h - wykłady
20h - zajęcia praktyczne ,w tym minimum 3 godziny pod wodą (w tym min. 1 nurkowanie na głębokości  18-20 metrów).

CENA kursu 1800 zł

cena kursu zawiera - materiały szkoleniowe, pełen sprzęt nurkowy, ładowanie powietrza , nurkowanie z łodzi, certyfikat

 

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Kurs - płetwonurek P1 - 20m"

zaproponuj datę szkolenia