Kurs - płetwonurek P2 - 40m

Warunki uczestnictwa w kursie P2:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka CMAS (P1) lub równorzędnego z innych organizacji,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka  CMAS (PE), wykonane i potwierdzone 5 nurkowań, w głębokościach  20 - 30 m
 • posiadanie specjalizacji: nurkowanie nocne (PNO), nawigacja podwodna (PNA) i płetwonurek eksplorator (PE)
 • (W razie braku wymagań możliwe jest uzupełnienie specjalizacji i nurkowań na miejscu )
 • własny sprzęt do nurkowania   (Sprzęt nurkowy i dodatkowy można wypożyczyć w bazie)
 • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "formularzu medycznym"
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

Kurs trwa

 • stacjonarny  6 dni   ciągłego szkolenia na wodach otwartych
 • weekendowy - 4 weekendy po dwa dni szkolenia na wodach otwartych

w trakcie kursu przewidziane jest:

 • 15h wykładów
 • 28h zajęcia praktyczne ,w tym minimum 5 godzin pod wodą

 
Głównym celem kursu jest przygotowanie do roli prowadzącego nurkowanie w parze, w zakresie średnich głębokości, oraz praktyczne poznanie procedur ratowniczych pod wodą i na powierzchni.


Płetwonurek P2 CMAS** ma prawo nurkować:
do głębokości 40 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych kwalifikacjach  CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji)

CENA kursu 1900 zł

cena kursu zawiera - materiały szkoleniowe, ładowanie powietrza, wypożyczenie butli, balastu, narzędzi tnących, kołowrotka, kompasu, nurkowania z łodzi

cena kursu nie zawiera - certyfikatu , wypożyczenia brakującego sprzętu

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Kurs - płetwonurek P2 - 40m"

zaproponuj datę szkolenia