Kurs - płetwonurek P3 - 50m

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** P2 lub równorzędnego stopnia innej organizacji,
 • posiadanie stopni specjalistycznych lub równorzędnych stopni innych organizacji z zakresu:
  • nurkowania z użyciem nitroksu (PN1),
  • nurkowania w suchym skafandrze (PSS),
  • nurkowania w zestawie butlowym (PZB) lub w konfiguracji bocznej (PKB),
 • posiadanie tytułu lekarza medycyny, ratownika medycznego lub ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w rozumieniu ustawy o KSRM albo ukończenie części medycznej kursu w jednym z poniższych wariantów:
  • patofizjologia i pierwsza pomoc - we wskazanym przez KDP Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej,
  • BLS DAN, OFA DAN,
  • patofizjologia i pierwsza pomoc – SL KDP,
 • zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS** P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
 • własny sprzęt do nurkowania   (brakujący sprzęt można wypożyczyć w bazie)

Kurs stacjonarny trwa  7 dni   ciągłego szkolenia na wodach otwartych.

Przebieg szkolenia:

 • seminaria i wykłady -19 godzin
 • zajęcia praktyczne -35 godzin w ciągu 7 dni szkoleniowych, w tym minimum 360 minut pod wodą

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.  


Płetwonurek CMAS *** ma prawo:

 • organizować i prowadzić wyjazdy nurkowe w kraju i za granicą,
 • demonstrować techniki nurkowe w procesie szkoleniowym pod bezpośrednim nadzorem instruktora
 • nurkować z wykorzystaniem powietrza z partnerem (P3) do głębokości 50 m,
 • kierować pod wodą zespołem płetwonurków mających stopnie  (P1),  ( P2), (P3) lub równoważne kwalifikacje innych organizacji w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości

CENA kursu 2450 zł

cena kursu zawiera - materiały szkoleniowe, ładowanie powietrza, wypożyczenie balastu, nurkowania z łodzi

cena kursu nie zawiera - certyfikatu , wypożyczenia brakującego sprzętu

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Kurs - płetwonurek P3 - 50m"

zaproponuj datę szkolenia