Nitrox PN1

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max ppO2 - 1,4 bar) w wodach otwartych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • minimum stopień płetwonurka CMAS* P1 lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
  • zalogowanych 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym" (tylko dla osób dorosłych)
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

Przebieg szkolenia:

Wykłady (6,5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny), w ciągu min 1 dnia szkoleniowego, w tym 1 nurkowanie (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień  o minimalnym czasie  nurkowania 30 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1.4 bara.

Uprawnienia: 

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.4 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

CENA kursu 350 zł

cena kursu zawiera - materiały szkoleniowe, 1 x ładowanie Nx, wypożyczenie butli, balastu,

cena kursu nie zawiera - certyfikatu , nurkowań z łodzi

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Nitrox PN1"

zaproponuj datę szkolenia