Suchy Skafander PSS

Kurs dla osób pragnących poznać teoretyczne podstawy oraz najważniejsze techniki praktyczne umożliwiające komfortowe i bezpieczne nurkowania w suchych skafandrach.

Warunki uczestnictwa:

  • Ukończone 14 lat
  • Posiadanie stopnia płetwonurka CMAS (P1) lub równorzędnego z innych organizacjiuprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku
    osób niepełnoletnich

Przebieg szkolenia :
Wykłady (6 godziny), zajęcia praktyczne (6 godzin) oraz 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18 ÷ 20 m, w ciągu 2 dni szkoleniowych

Kurs zaliczany jest do specjalizacji wymaganych na stopień P3.

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Suchy Skafander PSS"

zaproponuj datę szkolenia