kurs TMX

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin trimiksowych w wodach otwartych do głębokości 90 metrów. Szkolenie przeprowadzane na wrakach np., Żaglowca, Parowca, U-boota, Frankena

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • stopień Płetwonurka  CMAS*** (P3) lub równorzędne kwalifikacje innych organizacji,
  • stopień Płetwonurka Nitroksowego  CMAS drugiego stopnia (PN 2) lub równorzędne kwalifikacje innych organizacji,
  • wykonanie 15 nitroksowych nurkowań dekompresyjnych po uzyskaniu stopnia PN2 lub równoważnego stopnia innych organizacji, w zestawach 2 – butlowych i z butlą boczną, w tym 4 nurkowań w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs,
  • wykonanie minimum 20 nurkowań powietrznych po uzyskaniu stopnia P3 lub równoważnego stopnia innych organizacji na głębokościach poniżej 35 metrów w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kurs,
  • posiadanie następującego sprzętu nurkowego:

- zestaw dwubutlowy (2 x min. 2.0 Nm3) z zaworem umożliwiającym separacje butli,
- kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 30 litrów ,
- 2 butle boczne o pojemności min 7 dm3, w tym jedna „czysta tlenowo”,
- 3 automaty oddechowe z manometrami HP, w tym jeden z wężem LP o długości 2m,
- 1 automat oddechowy „czysty tlenowo” z manometrem HP,
- 2 niezależne źródła światła,
- 2 kołowrotki (długość linki min 65 m), 2 boje dekompresyjne,
- 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski, 2 urządzenia do cięcia.

Przebieg szkolenia:

Wykłady -20 godzin oraz zajęcia praktyczne - 30 godzin.
Minimalny czas każdego nurkowania 45 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie 1,4 bara w czasie nurkowania, 1,6 bara podczas dekompresji, maksymalne ciśnienie parcjalne azotu 4.0 bara.

Uprawnienia:

  1. Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin trimiksowych.
  2. Maksymalna głębokość nurkowania określona jest następująco: max. ppO2 - 1.4 bara, max. ppN2- 4.0 bara.

Po kursie uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Trimiksowego

CENA kursu  2500 zł

cena kursu zawiera - materiały szkoleniowe, wypożyczenie brakującego sprzętu, certyfikat, 

cena kursu nie zawiera -  gazów i nurkowań z łodzi - swoich i instruktora,

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "kurs TMX"

zaproponuj datę szkolenia