Advance Nitrox PN2

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 18 lat
  • stopień płetwonurka P2 CMAS lub równoważny innej organizacji
  • stopień płetwonurka nitroksowego PN1 lub równoważny innej organizacji
  • posiadanie stopnia płetwonurka zestawu butlowego PZB lub równoważny innej organizacji
  • 20 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2, w tym 5 nurkowań nitroksowych
  • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

Przebieg szkolenia:

Wykłady (11 godzin) oraz zajęcia praktyczne (9 godziny) w ciągu 3-ch dni szkoleniowych, w tym 4 nurkowania nitroksowe w zestawach 2-butlowych i jedną butlą boczną w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania 30 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.

Uprawnienia:

  • stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem albo mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.
  • nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia CMAS

 Szkolenie to zaliczane jest do nurkowań, tzw. technicznych, czyli takich, podczas których nurek zmienia pod wodą mieszaniny gazowe, którymi oddycha.

 

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Advance Nitrox PN2"

zaproponuj datę szkolenia