Nawigacja podwodna PN

Podczas kursu nawigacji podwodnej nauczysz się wykorzystywać kompas, zdobędziesz wiedzę o metodach nawigacji podwodnej w naturalnych warunkach nurkowych, a także poprawnego reagowania w sytuacji utraty orientacji podczas nurkowania.
Nauczysz się też szacować odległość jaką przepłynąłeś pod wodą oraz wyznaczania drogi powrotnej do miejsca, w którym zanurzyłeś się.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • Ukończone 14 lat
  • Posiadanie stopnia płetwonurka CMAS (P1) lub równorzędnego z innych organizacjiuprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18 m
  • Minimum 9 nurkowań przed przystąpieniem do kursu
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

Przebieg szkolenia :
Wykłady (3 godziny), zajęcia praktyczne na powierzchni
(1 godzina) oraz 2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 18 ÷ 20 m, w ciągu 1-2 dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

CENA kursu 470 zł

cena kursu zawiera - materiały szkoleniowe, , ładowanie powietrza, wypożyczenie butli, balastu, kompasu, nurkowania

cena kursu nie zawiera -  certyfikatu 

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Nawigacja podwodna PN"

zaproponuj datę szkolenia