Poszukiwanie i wydobywanie PPW

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne podczas poszukiwania i wydobywania małych przedmiotów.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • Ukończone 16 lat
  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS** (P2) lub równorzędnego z innych organizacji uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 30m
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku
    osób niepełnoletnich
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

Przebieg szkolenia:
Wykłady (4,5 godziny), zajęcia praktyczne  w wodach otwartych do głębokości 18 ÷ 20 m, w ciągu 1-2 dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "Poszukiwanie i wydobywanie PPW"

zaproponuj datę szkolenia