WRAKOWO-MORSKI - PWM

Nurkowania w morzu stawiają przed nurkiem pewne wyzwania, takie jak prądy morskie, falowanie, zmienna pogoda, rozległość akwenu itp.
Nurkowania na wrakach wymagają od nurka umiejętności poruszania się w otoczeniu pełnym ostrych krawędzi i zaczepów, umiejętności omijania niebezpieczeństw oraz uwalniania się z sieci i linek a także oznaczania i odnajdywania drogi powrotnej.
Kurs WM dostarcza również niezbędnych informacji na temat hydrobiologii mórz i oceanów oraz podstaw meteorologii i nawigacji morskiej.

Warunki uczestnictwa:

  • ukończone 16 lat
  • podstawowy stopień nurkowy dowolnej organizacji nurkowej
  • minimum 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia podstawowego
  • dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "formularzu medycznym"

Przebieg szkolenia:
2 dni szkolenia na wodach otwartych

Wykłady  oraz zajęcia praktyczne  w ciągu 2 dni szkoleniowych,  4 nurkowania  o łącznym czasie min. 90minut, w tym 2 nurkowania na wrakach w zakresie głębokości 5 m ÷ 30 m (zajęcia praktyczne dla uczestników posiadających kurs podstawowy odbywają się w zakresie głębokości 5 m ÷ 20 m)

 

 

Zaplanowane szkolenia:

brak zaplanowanych szkoleń "WRAKOWO-MORSKI - PWM"

zaproponuj datę szkolenia